KOL

KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom,

 

Det er en lungesygdom, der rammer mange danskere. Ca. 430.000 danskere lever med sygdommen, men kun halvdelen ved, de har den.
 
Kronisk betyder, at man skal leve med sygdommen resten af livet. Man kan bremse udviklingen i sygdommen, men den forsvinder aldrig helt.

Obstruktiv betyder at luftvejene er obstruerede, dvs. forsnævrede, så lufttransporten kræver et større arbejde end normalt.
De fleste er 50-60 år, når diagnosen bliver stillet. Sygdommen er imidlertid snigende, og man kan have været syg i mange år, inden diagnosen KOL bliver stillet. Det typiske tegn på KOL er åndenød ved anstrengelse. Åndenøden skyldes, at lungefunktionen er permanent nedsat
 
KOL udvikler sig gradvist, men lungefunktionen er altid nedsat ved KOL. Hvis lungefunktionen kun er let nedsat, bliver du måske kun forpustet, hvis du skal bære noget tungt eller gå på trapper. Når lungefunktionen er meget nedsat kan selv gang i almindeligt tempo give anledning til åndenød.
 
Når lungefunktionen er dårlig betyder det, at transporten af luft til og fra de små lungeblærer er besværliggjort. Når du har brug for meget luft, f.eks. ved fysisk aktivitet, kan lungerne ikke følge med og transportere tilstrækkelig luft – det føler du som åndenød. I de sene stadier af sygdommen kan bare det at tage tøj på, spise eller børste tænder give anledning til åndenød. Derfor er det meget vigtigt at få stillet diagnosen så tidligt som muligt, inden sygdommen bliver invaliderende.
 
Symptomerne på KOL er:

  • Åndenød (jo værre KOL, jo værre åndenød)
  • Hoste
  • Slim i luftvejene, som man ofte hoster med op

Alle symptomerne behøver ikke være tilstede ved KOL. 
  
Lungefunktionsmåling


Lægen stiller diagnosen ved at foretage en lungefunktionsmåling. Lungefunktionsmåling kaldes også for en pusteprøve, en lungefunktionstest, en lungefunktionsundersøgelse eller en spirometri. Det foregår ved, at du puster af al kraft ind i et rør, som er tilsluttet en maskine, der kan måle luftrumfang og hastigheden af luftstrømmen.
 
Det, der er typisk for KOL er, at man pga. forsnævringerne i bronkiesystemet og ødelæggelse af det elastiske væv i lungerne, ikke kan tømme sine lunger så hurtigt som normalt. Det kaldes for luftvejsobstruktion. Lungerne er blevet slappe og bronkierne tykke og snævre.
 
Allerede ved den første måling får man en god vurdering af, om du er syg - og i givet fald hvor syg. Hvis lungefunktionen er nedsat, vil man ofte give dig en spray med luftvejsudvidende medicin og så måle lungefunktionen igen. Hvis lungefunktionen nu er blevet normal, kan det være du har astma. Hvis den fortsat er nedsat kan det være et tegn på, at du har KOL, hvor lungefunktionen er kronisk nedsat og kun stiger en smule eller slet ikke på astmamedicin
.
 
Rygestop er det allervigtigste middel mod KOL


Hvis du flere gange har forsøgt at droppe cigaretterne, kan det være irriterende at få at vide, at du ”bare skal holde med op ryge”. Alle ved, at det er svært at holde op med at ryge, og det er sværere jo flere cigaretter, du ryger. Selv om det er svært, er det desværre nødvendigt, for der er ikke nogen medicinsk behandling af KOL, der er tilnærmelsesvis så effektiv på lang sigt som rygeophør.
 
I det øjeblik du stopper med rygning, så stopper de ødelæggende processer, som cigaretterne har sat i gang nede i dine lunger. Det betyder ikke, at lungerne bliver raske, men yderligere forværring begrænses til det lille tab i lungefunktion, vi alle har som følge af alderen. Mange oplever også, at hoste og slim bliver markant mindre, når de stopper med rygning. Enkelte oplever en paradoksal reaktion med mere hoste, som måske skyldes en øget følsomhed i luftvejene. Uanset om hosten bliver bedre eller værre, så får lungerne det imidlertid bedre, når man stopper med at ryge. Selv ved svær KOL, hvor lungefunktionen er meget dårlig, er der en klar gevinst ved at holde op med at ryge, idet ex-rygere har færre infektioner og færre hospitalsindlæggelser med forværring i KOL.

 
Kort og godt om medicin:

  • Medicin mod KOL kan mindske symptomer og i nogle tilfælde reducere antallet af alvorlige forværringer i sygdommen.
  • Medicin kan ikke bremse sygdommens udvikling, dvs. tabet af lungefunktion - det kan kun rygestop.
  • Medicin mod KOL er inhalationsmedicin, dvs. pulver eller spray.
  • Luftvejsudvidende medicin inddeles efter virkningsmekanisme og –varighed. Ved hyppige symptomer vil det være bedst at få langtidsvirkende medicin i fast dosering og korttidsvirkende efter behov, dvs. afhængigt af symptomerne.
  • Betændelseshæmmende medicin virker ikke så godt ved KOL som ved astma, men det kan have en effekt ved svær KOL.

 
Motion


Mange mennesker med en lungesygdom begrænser deres fysiske aktivitet, fordi de tror, det er farligt at blive forpustet.
 
Men det er faktisk kun godt at træne og bruge sin krop – også selvom man bliver forpustet. Desværre opgiver en del lungepatienter hurtigt træningen fordi de hurtigt føler sig trætte og forpustede.
 
Husk at en af grundene til at du bliver hurtigt træt og forpustet kan være, at du ikke er vant til at være fysisk aktiv.
 

Kilde: "Lungeforeningen"
 
Kontroller i Lægehuset


Vi ønsker at tilbyde hjælp til at leve med KOL. En årskontrol, hvor der udføres en lungefunktionstest, iltmåling, blodtryk, blodprøver og hjertediagram hos sygeplejersken og bioanalytikeren. Herefter en opfølgende samtale hos egen læge, hvor medicinen kan justeres. Herudover tilbydes kontrol hos sygeplejersken hver 3. eller 6. måned.
Desuden vil vi gerne hjælpe med støtte og behandling ved rygestop.