DIABETES

Diabetes kontrol


Type 2 diabetes er en kronisk sygdom, hvor det er vigtigt at du i samarbejde med din læge følger sygdommen regelmæssigt.

Behandling og kontrol vil på længere sigt nedsætte risikoen for, at du får de andre sygdomme, som er knyttet til sukkersyge. Det er sår på fødder, nedsat syn, nedsat nyrefunktion og blodprop i hjertet.

I vor praksis tager vejledningen og kontrollen af din sygdom udgangspunkt i din læges kendskab til netop dine behov.

Vejledningen har følgende hovedpunkter:
1. Kost (oplæring i kostprincipper for diabetikere)
2. Motion
3. Fodpleje
4. Øjenkontrol
5. Rygestop

Det er vigtigt, at den enkelte person tager aktiv del i behandlingen af sygdommen. Der kan opnår mage gode resultater ved at være bevidst om kost, motion og eventuelt ophør med rygning.

Kontrollerne foregår efter følgende principper:

Du får som standard 4 kontroller årligt, hvis din diabetes er velreguleret evt færre kontroller. Dette aftales ved årskontrollen hos lægen.

1-3 gange årligt kommer du hos sygeplejersken.

1 gang årligt kommer du hos din læge, hvor der er en grundig vurdering omkring udviklingen i din diabetes med blodprøver, urinundersøgelse og EKG.

De følgende punkter vil blive gennemført ved hver kontrol:

Vægt


Din vægt er vigtig for din type 2 diabetes, allerhelst skal den være tæt på din idealvægt. Når du får stillet diagnosen, vil selv et vægttab på nogle få kilo dog få blodsukkeret til at falde. Vægttabet vil også påvirke fedtstofferne i blodet i nedadgående retning, og belastningen på hjertet reduceres. Også blodtrykket vil falde ved vægttab.

Blodsukker / HbA1c


Et tilfældigt målt blodsukker siger ikke noget præcist om, hvordan det går med din diabetes, men blot, hvordan det ligger lige i det øjeblik, det blev målt. Derfor tager vi ved hver kontrol HbA1c, der viser hvordan blodsukkeret har ligget gennemsnitligt de sidste 6 uger før kontrollen.

Blodprøven skal sendes til laboratoriet Ringkøbing, og derfor vil vi foreslå, at du får taget en blodprøve ca en uge før, du skal til kontrol. Så vil du kunne få svaret ved kontrollen, og vi kan diskutere, om der er noget i behandlingen, der skal ændres.

Blodtrykket


Store undersøgelser har vist, at det er meget vigtigt, at man som diabetiker har et normalt blodtryk, helst så lavt som muligt og under 130/80. Er blodtrykket for højt vil vi tale med dig om at nedsætte det.

Husk, at det er vigtigt, at vægten kommer ned for at reducere blodtrykket, men medicinsk behandling kan også være nødvendig.

Livsstilsfaktorer


Til sidst og ikke mindst vil man tale om, hvorledes de forskellige livsstilsfaktorer - kost, motion og eventuel rygning - påvirker sygdomsforløbet.

Følgende punkter vil desuden blive gennemført ved den årlige statusundersøgelse:

Fedtstoffer


Når man har diabetes, kan der også være problemer med cholesterolniveauet i blodet.

Et forhøjet niveau af fedtstof i blodet (forhøjet cholesteroltal) er medvirkende til åreforkalkning og blodpropssygdom.

Fedtstoffer i blodet kan måles i en blodprøve på laboratoriet. Det bør ske en gang om året. Såfremt vi finder et forhøjet cholesteroltal selv efter længere tids diæt, bør du behandles med medicin for at sænke cholesterol i blodet. Du behøver ikke være fastende, når vi måler værdien i blodet.

Nyreundersøgelse


Nyrerne kan beskadiges af diabetes. Derfor undersøger vi en gang om året, hvordan dine nyrer har det. Det gøres ved at du medbringer en prøve af morgenurin til lægehuset. Vi vil så undersøge urinen for æggehvidestof.

Har du ved flere undersøgelser æggehvidestof i urinen, er det endnu vigtigere at nedsætte dit blodtryk, selvom det er normalt for en ikke-diabetiker.

Øjne


Hvert år bør du få kontrolleret dine øjne hos en øjenlæge. Her vil du få dryppet dine øjne, og øjenlægen vil så kigge på din øjenbaggrund for at se, om der er følger efter diabetes.

Fødder


Ca. 40% af type 2 diabetikere får nerveforandringer i fødderne. Man kalder det ”nervebetændelse”, og det viser sig ved, at din følesans i fødderne bliver dårligere. Det konstateres ved en test for vibration, hvor vi bruger et specielt måleredskab.

Samtidig vil vi hjælpe dig med at se evt. hudforandringer i fodsålerne – forandringer som en fodterapeut vil kunne behandle. Du kan få en henvisning til fodterapeut hos os og dermed få et tilskud til behandlingen.

Husk:

 

A: Kontrol hver 3. måned.


Der tages  en blodprøve en uge før, du kommer til 3 månederskontrollen hos sygeplejersken. Så kan du få svaret ved selve undersøgelsen.

 

B: Årskontrol.


En gang om året tages blodprøver, EKG og du skal medbringe en urinprøve. En uge efter er der en samtale og undersøgelse hos den læge, der er ansvarlig for din sukkersygebehandling.