BØRNEUNDERSØGELSER

Det danske børnevaccinations- og undersøgelsesprogram er opbygget således:


Ved fødslen undersøges barnet af en jordemor, og såfremt der findes noget unormalt, undersøges barnet af en børnelæge.
Når barnet udskrives foregår de kommende børneundersøgelser hos egen læge.

 

Alder Vaccination
5 uger Undersøgelse ved læge.
3 mdr. Vaccination ved sygeplejerske. (Difteri, tetanus, kighoste, polio, hib infektion samt pneumokok - infektion)*
5 mdr. Undersøgelse ved læge samt vaccination. (Samme vaccination som v. 3 mdr)*
12 mdr.  Undersøgelse ved læge samt vaccination. (Samme vaccination som ved 3 og 5 mdr mdr)*
15 mdr.  Vaccination ved sygeplejerske. (MFR: Mæslinge, fåresyge og røde hunde)
2 år Undersøgelse ved læge.
3 år Undersøgelse ved læge.
4 år Undersøgelse ved læge samt vaccination. (MFR)
5 år Undersøgelse ved læge samt vaccination. (Difteri, tenatus, kighoste og polio re-vaccination)*
12 år Vaccination ved sygeplejerske (MFR til både drenge og piger, som ikke er vaccineret som 4 årige og vaccination mod livmoderhalskræft til både piger og drenge, ialt 2 gange med 6 mdr mellemrum). - Efter det fyldte 14. år gives HPV-vaccinen over 3 gange. 

 

Formålet med undersøgelserne er at sikre, at dit barn vokser og udvikler sig som det skal. 

Ved 4- og 5 års undersøgelserne fokuserer vi især på syn og social udvikling, modenhed og om barnet udvikler sig, så det er parat til at starte i børnehaveklasse.
 
Vaccinationskort udleveres i Lægehuset ved 3 mdrs. vaccinationen, hvis man ønsker det.
Husk således at medbringe vaccinationskortet til efterfølgende vaccinationer.

Almindelig forkølelse uden feber giver ikke grund til at udskyde vaccinationen.

Bivirkninger til vaccinationerne ses nogle gange i form af feber og almen utilpashed i umiddelbar tilknytning til vaccinationstidspunktet. Tilstande kan afhjælpes med lidt Panodil Junior.
Specifikt for MFR vaccinationen gælder, at der ikke er nogen reaktion v/ vaccinationstidspunktet, men at der ca 10 dage efter vaccinationen kan opstå feber.

Det danske børnevaccinationsprogram er et tilbud til alle børn om gratis vaccination mod 10 infektionssygdomme:


1. Difteri, der bl.a. kan give alvorlig og livstruende halsbetændelse.

2. Stivkrampe, der kan fås efter sårinfektion.

3. Kighoste, der kan være alvorlig især hos helt små børn.

4. Polio, der kan medføre blivende lammelser.

5. Hib-infektion (Hæmophilus influenzae type b), der kan medføre meningitis (hjernehindebetændelse) eller strubelågsbetændelse.

6. Pneumokokinfektion, der kan medføre blodforgiftning og meningitis.

7. Mæslinger, der giver høj feber, hoste, forkølelse, øjenirritation og udslæt samt risiko for alvorlige komplikationer, fx lunge- eller hjernebetændelse.

8. Fåresyge, der giver hævede spytkirtler og let feber og kan medføre meningitis (hjernehindebetændelse) eller testikelbetændelse samt varige mén.

9. Røde hunde, der giver let feber, hævede kirtler og udslæt. Smitte af gravide inden for de første 3 mdr. af graviditeten kan medføre abort eller fosterskader.
 
10. Human Papillomavirus, som kan føre til livmoderhalskræft.